Ercan Premiks
Facebook Twitter

Forklİft Yedek Parça Yönetİmİnde Yenİ Yöntemler


Bu makale 2020-03-08 00:07:00 eklenmiş ve 112 kez görüntülenmiştir.
Metin ATALAY

Zor günlerden geçiyoruz.

Devir Ekonomi devri.

Attığımız her adımı dikkatle hesaplamamız, harekete geçmeden önce durup birkaç defa düşünmemiz, artılarını eksilerini enine boyuna ölçüp tartmamız, varsa yaşanmış örneklere göz atıp sonuçlarını değerlendirmemiz ve ondan sonra karar vermemiz lazım.

Bir ticari şirketin kuruluş amacı nedir?

Minimum maliyetle maksimum kazanç sağlamak, öyle değil mi?

Demek ki ilk yapılacak iş, maliyetleri minimum düzeyde tutmak için mevcut alternatifleri değerlendirip, hesap kitap sonucu en uygun olacağını düşündüğümüz seçeneği seçip uygulamaya koymak.

Diyelim ki, işyerinizde yoğun tempo ile forklift kullanıyorsunuz. Bu forkliftlerin periyodik olarak bakım görmesi, gerek bakım sırasında gerek olası bir arıza durumunda bir takım parçalarının değiştirilmesi gerekecektir.

Gerek bakım, gerekse parça için kullanabileceğiniz birkaç alternatif var. Örneğin, bakım için kendi bünyenizde teknisyenler istihdam edebilir, Bayiniz ile süreli servis-bakım sözleşmesi yapabilir, ya da gerektiğinde, sözleşmesiz olarak bayiden, veya çalıştığınız bir servis atölyesinden yardım alabilirsiniz.

Parça konusu biraz daha girift bir olay. Ya iyi kötü bir parça stoğu tutacak, zaman zaman gerekecek ama stokta bulunmayan parçaları bayiden veya piyasadan temin yoluna gidecek ve bu işler için personel istihdam edeceksiniz. Elbette zaman faktörü önemli. Arıza durumunda parça temini zaman alınca forkliftiniz yatacak, işgücü kaybı yaşayacaksınız.

Bir diğer alternatif, yine belli bir stok tutup, stok harici gerekecek parçalar için sizin dışınızda parça stoku tutan bayiniz ya da parça tedarikçisi ile anlaşıp parça gerektiğinde ondan ya onun mevcut stoğundan alacak ya da ithal edilip gelmesini bekleyeceksiniz. Bu durumda da yine hem parça maliyetine katlanacaksınız hem de kendi stoğunuzun takibi ve tedarik işleri için personel istihdam edeceksiniz.

Son zamanlarda yeni yeni parça yönetim sistemleri geliştirilip gündeme getiriliyor. Bu günkü yazımızda son dönemde yaygınlaşmaya başlayan bazı yeni yöntemlere değineceğiz.

*******************************************

Forklift Yedek Parça Yönetiminde Yeni Uygulamalar

İster şirket bünyesinde stok tutun, ister serbest ister sözleşmeye bağlı dış kaynak kullanarak temin edin, parça yönetiminde önemli olan husus, ihtiyaç duyduğunuzda parçaya en kısa sürede ve en uygun maliyetle erişebilmektir.

Seçenekler çok fazla, ama zaman çok dar olduğunda...   Forklift parça yönetimi bazen oldukça baskılı ve bunaltıcı olabilir. Daha da kötüsü, dışarıdan bakıldığında oldukça sıradan görünebilir. Ancak elbette öyle değildir ve forklift kullanarak yapılan çalışmaları sandığınızdan fazla etkileyebilir. Demek ki, uzmanların söylediği gibi, işin doğrusu forklift filonuzu çalışır durumda tutacak bir seçim yapmak için zaman ayırmaktır.

Yine, demek ki, ister şirket bünyesinde stok tutmak olsun ister sözleşmesiz ya da sözleşmeye bağlı dış kaynak kullanmak olsun, ilk önem verilecek iş, bu konuya gerekli özeni göstermek ve forklift filosunun işte kalma süresini en üst düzeye çıkarma olasılığı en yüksek olan parçalara anında erişilebildiğinden emin olunacak ortamı oluşturmaktır.

Bu noktada, iş yerinin özel koşullarına bağlı olarak hem şirket bünyesinde stok tutma hem de sözleşmeye bağlı dış kaynak kullanma yolu uygulanabilir

Genellikle, şirket bünyesinde stok tutma ile sözleşmeye bağlı dış kaynak kullanma konusunda karar vermede şirketler arasında genel uygulama %50/50 olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak, son zamanlardaki genel eğilim, şirket bünyesinde stok tutma yerine sözleşmeye bağlı dış kaynak kullanma seçeneğinin daha ağır basmakta olduğu şeklindedir.  Bunun nedeni, sözleşmeye bağlı dış kaynak kullanma ile envanter yönetiminin nasıl en iyi şekilde yapılacağını şirket yöneticilerinin yeni yeni öğrenmeye başladıklarıdır.

Burada işi karıştıran, parçada sözleşmeye bağlı dış kaynak kullanımı durumunda servis-bakım hizmetlerinin nasıl karşılanacağıdır. Yani iş, servis hizmetlerinde de sözleşmeye bağlı dış kaynak kullanma noktasına gelmektedir. Burada her iki fonksiyon hem içi içe geçmiş hem de birbirinden bağımsız görünmektedir. Koşullara bağlı olarak aslında bu iki fonksiyon kaynakların harmanlanmasıyla birlikte kullanılabilir.

Parça yönetimi kararının son zamanlarda yaşanan durgunluklar nedeniyle belirgin bir şekilde değiştiğini de belirtmek gerekir. Daha önceleri, bakım-onarım faaliyetleri bir paket olarak kabul edilir ve harcamaların ayrıntıları ile pek uğraşılmazdı. Ve bu, "işi yapmanın maliyeti" olarak kayıtlara işlenirdi.

Şimdi, bu harcamalar çok daha dikkatli bir şekilde inceleniyor. Yönetim, bu harcamaların ayrıntılarını daha iyi anlamak istemektedir. Envanterde neyin tutulduğu, şirkete ne kadara mal olduğu, tutulması gerekip gerekmediği konusunda güçlü sezgiler ve öngörüler gerekmektedir. Bu ayrıntılara girip daha sağlıklı öngörüler ve sıkı kontroller ile maliyetlerde yaklaşık %15-20 arası bir düşüş sağlanması şaşırtıcı olmayacaktır.

İlk uygulama, yılda en az bir kez olsun kullanılmayan parçaların işyerinde stokta tutulmamasıdır. Bunun maliyetlere yansıması kısa sürede fark edilecektir. Yılda üç veya daha fazla kez gereken parçalar için, servisin de görüşü alınarak elde minimum adetlerde tutulacak bazı yedek parçalar olması normaldir.

Bu arada, parça yönetiminde bir diğer önemli değişiklik, online parça tedariki. Geleneksel olarak, online olarak herhangi bir forklift satın almak, forklift tedarikçilerinin ve satıcılarının pek ummadıkları bir yöntem olmuştur. Ancak, bunun da değiştiğine şahit oluyoruz. Hem de hızlı bir biçimde. İşte, çok kanallı ya da birden çok kanaldan tedarik yöntemine doğru atılan bir adım.

Neyse, dönelim konumuza. İşe, parça yönetiminde iki temel yaklaşım ve her birinin artı ve eksileri ile başlayalım.

Konsinye parça satış temsilcilerinin işyerine yaptıkları haftalık ziyaretler ve stok incelemesi, gerekecek parçaların her zaman mevcut olmasını sağlamada oldukça etkilidir.


Hedef: Kendiniz için en iyi kararı verin

Muhtemelen şu anda bu noktada olmasanız da, burada işe boş bir sayfa ile başlayacağız. Diyelim ki, tesisinizde daha önce hiç forklift kullanmadınız. Bu varsayımın amacı, sadece parça yönetimi seçeneklerinin açıklamasını daha çabuk ve kolay anlaşılır hale getirmektir.

Ayrıca, bu yazıda şirket bünyesinde ya da sözleşmeye bağlı dış kaynaklı servis-bakım faaliyeti için karar verme sürecine yer verilmemiştir. Bu, başka bir yazıda ele alınabilir. Burada sadece parça yönetimine odaklanılmıştır.

Hem şirket bünyesinde, hem de sözleşmeye bağlı dış kaynak temelinde parça yönetimi için birkaç farklı senaryo mevcuttur.

Şirket bünyesinde parça yönetimi yönteminde, şirket genellikle işyerinde kendisine ait parça stoklarını muhafaza eder. Bu tipik olarak, forkliftlerinin ve hatta binanın ısıtma-havalandırma-klima (HVAC) gibi diğer yardımcı tesislerinin düzgün çalışması için kendi teknisyenlerini kullanan bir tesiste görülür.

Bazen bu senaryoda şirket yedek parçaları kendisi seçer ve parçaların sahibi de kendisi olur. Parçaların işyerinde bulunması, tesiste parçaların en sıkı şekilde kontrolüne imkân verir ve parçaya anında erişilebilirliği mümkün kılar. Burası böyle.

Ama elbette bu iş öyle göründüğü gibi kolay değil ve genel bir kural olarak, bunu tek başınıza yapmayı pek fazla istemezsiniz. Konunun uzmanları, forkliftlerinizin hep çalışır durumda kalması için stoğunuzda bulundurmanız gereken parçaları ve bunların miktarlarını belirlemek için en azından yerel bayinizle yakın bir işbirliği içinde çalışmanızı tavsiye etmektedir. Bilindiği gibi, bayi personeli, forklift servis ve bakımının tüm gereklerini yerine getirmek için özel şekilde eğitilmiş ve uzmanlık kazandırılmıştır.

Alternatif olarak, tesis hiçbir parçayı stokta tutmamayı tercih edebilir. Bunun yerine, tesis bunları gerektiğinde bayiden sipariş eder. Ne yazık ki, derhal teslim yerine bu durumda parça teslimi bir veya iki gün sürebilir. Tahmin edebileceğiniz gibi, yalnızca gerektiğinde parça siparişi verilmesi, filoda mevcut bir veya daha çok sayıda arızalanan forkliftin ciddi bir süre boyunca devre dışı kalmasına da neden olabilir.

Online parça siparişi yine başka bir seçenektir; bunun ayrıntılarına daha sonra girilebilir.

Şirket içi bakım işlemleri için yine bir başka seçenek de konsinye parça teslimidir. Bu uygulamada parçalar konsinye olarak tesiste bulundurulur, ancak şöyle ki, konsinye parça dolaplarında veya diğer depolama ekipmanlarında bulunan parça stoğunu takip etmek ve eksilenleri tamamlamak için bir bayiyle sözleşme yapılır. Burada, tesisin avantajı, envanter yönetimi sorumluluğu olmadan hemen kullanılabilir parçalara sahip olmaktır.

Ayrıca, dolaptaki parçaların sahibi parçalar kullanılıncaya kadar bayidir ve şirketin parçalara zamanından önce sermaye bağlama gereğini ortadan kaldırır. Bu, yönetimin neden bir parçanın envanterde olduğu ya da olmadığı ile ilgili sorularına hızlı bir şekilde cevap verir.

Bir konsinye parça temsilcisi tesisi haftada bir ziyaret eder, kullanılan parçaları tespit edip eksilenleri tamamlar ve gerektiğinde diğer envanter ayarlamalarını da bu arada yapar. Arada uzun boşluklar bırakmak yerine konsinye parça temsilcisinin haftada bir ziyareti önemle tavsiye edilir Uzun denemeler sonucunda, haftalık ziyaretlerin her zaman olması gereken parçaların stokta mevcut olmasını sağlamada en etkili zaman aralığı olduğu kanıtlanmıştır.

Bayi teknisyenleri özel eğitim görmüş ve servis ve bakım için her yönüyle eğitilmişlerdir.


Konsinye sistemi ayrıca parça yönetiminde çok gerekli ve önemli olan, bireysel parça takibi işini de büyük ölçüde basitleştirir. Tesisin barkod tarayıcılardan yazılıma kadar kendi envanter takip sistemini geliştirme ihtiyacını ortadan kaldırır. Ayrıca, envanteri yönetmek için tesiste bir kişiyi istihdam etme ihtiyacını da ortadan kaldırır.

Ayrıca konsinye sisteminin “müşteri ön planda tutulur” ya da "önce müşteri" konseptine ağırlık verdiğine dikkat çekmek gerekir. Bu, servis-bakım işi kurum içi teknisyenler tarafından yapılsa bile bayi ile daha sıkı bir ilişkiye zemin oluşturur. Parça yönetimi işinin ilişkisel yönünü yöneten ve konsinye sisteminin en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için bol miktarda deneyime sahip olan yöneticiler, iki kuruluş arasındaki kesintisiz ve düzenli temasın genellikle her iki taraf için yararlı olduğunu ifade etmektedirler.

Tipik olarak, forklift servis bakım hizmetleri sözleşmeye dayalı olarak dış kaynaktan sağlanıyorsa, konsinye parça işi biraz farklı bir şekilde ele alınır. Parçalar tesiste konsinye dolaplarında tutulabilse de, bu her zaman gerekli değildir. Bunun yerine, sözleşmeli dış kaynak servis-bakım teknisyenleri tesisi ziyaret ettiklerinde yanlarında parça getirir. Her bakımdan, genel bir servis-bakım sözleşmesi, onarım parçalarının neredeyse anında hazır bulundurulup kullanılabilirliğini sağlar.

Tüm bu yaklaşımların, bir tesisin orijinal OEM parçalarına erişimini sağladığını da belirtmek gerekir. OEM olmayan, üçüncü taraf üretimi parçaların OEM teknik gerekliliklerini karşılamayacakları ve erken arıza riski yaratacakları da gözden uzak tutulmamalıdır. ANSI / ITSDF B56.1 ve OSHA'nın uyum, tutarlılık ve güvenilirlik sağlamak için OEM parçaları için standartlar belirlemiş olduğunu belirtmek gerekir.

Parça yönetimi kararı, forkliftin çalışabilirlik süresinin en üst düzeye nasıl çıkarabileceği temeline oturtulmalıdır.


Online (d)evrim

Bir tarihlerde, birçok kişinin bir emtia olarak forkliftlerin de online olarak satın alınabileceğini düşündüğü bir dönem olmuştu. Aradan geçen zaman, en azından bugün itibariyle bu teorinin yanlış olduğunu kanıtladı, ancak parça yönetimi, büyük olasılıkla, bundan oldukça farklı bir öyküye imza atmak üzere.

Bugün, çoğu forklift tedarikçisi, bir tür online parça satın alma olanağı sunmaktadır. Ancak çoğu durumda, program bugün en azından çoğu internet üzerinden satın alma yöntemlerinden biraz farklıdır.

Tahmin edeceğiniz gibi, online yedek parça alımları OEM portalları üzerinden yürütülür. Çoğu durumda, bir şirketin portala erişmek için güvenilir bir hesabı olmalıdır. Ayrıca, genellikle portal üzerinden tüm parçaların temini mümkün değildir.

Örneğin bir üreticinin, “bizim portalımız üzerinden online parça satın alımı sadece basit bir "tıkla-ve-satın al" işlemi değildir” dediğini hatırlatmak gerekir. Ve bu firma, bu bahsettiği konuda pek de yalnız sayılmaz. Bunun mantığını tedarikçiler, “şirketlerin satın alma yapabilmeleri için kredi ve diğer ticari nedenler açısından önceden onaylanması gereklidir”, hatırlatması yaparak açıklıyorlar.

Bu yaklaşım en azından kısmen kabul görmektedir. Bir tedarikçi, bayilerinin iş yaptığı müşterilerinin kabaca %30'unun kendi portallarından yedek parça satın aldığını açıklamaktadır. Burada yine, genellikle tüm parçaların portalda mevcut olmadığını tekrarlamak gerekir.

Bununla birlikte, bu tablo değişmeye başlıyor. Bu yılın başlarında belli başlı forklift tedarikçilerinden biri kendi 7/24 online parça mağazasını açtı ve bu mağazada forkliftlerinin yaklaşık 600.000 parçasını stoktan derhal teslim edebileceğini ifade ediyor. Firma amaçlarının “parça satın alma sürecinde yüksek erişilebilirlik, tutarlılık ve şeffaflık sağlamak” olduğunu açıklıyor.

Portalın tamamiyle herkese açık olduğunu bildiriyor ve forklift parça portallarında yaygın olarak sorgulanan kullanıcı adı, ön kayıt veya benzeri diğer kısıtlamaların bulunmadığını ekliyor. Deneyimleri sonucunda vardığı sonuç önemli ve şöyle diyor; “Her şey gelip müşteri deneyimine dayanıyor. Başlangıçta şirket olarak veya bayilerle parça satın alıp stoklamaya yönetimi ikna etmek ve bunu gerçekleştirmek kolay olmadı. Bununla birlikte, herkes şimdi gidilecek yolun bu olduğu konusunda hemfikir".

Gerek bu üretici ve gerekse bu Amazon benzeri yaklaşımı benimsemenin çeşitli aşamalarında yer alan diğerleri, amacın, servis-bakım parçaları satın alım prosedürünü geleceğe yönelik çok kanallı bir yaklaşımla yönetmek olduğu konusunda aynı düşünceye sahipler. Bu, müşterinin OEM ile çeşitli modlarda kolayca çalışabileceği ve aynı hizmet seviyesi ile seçtiği parçaları satın alabileceği anlamına gelmektedir.

Açıkçası, bugün itibariyle söylemek gerekir ki, çok kanallı yaklaşım artık ister şirket içinde tutarak olsun, ister sözleşmeli ya da sözleşmesiz dış kaynak kullanımı ile olsun, parça yönetiminin yakın gelecekteki konumunu ifade ediyor.

Gelecek sayıda buluşmak üzere, şimdilik hoşça kalın.

Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
© Copyright 2016 Tek. Tüm hakları saklıdır.