Ercan Premiks
Facebook Twitter

AYNI İŞİ YAPIP FARKLI SONUÇ BEKLEMEK…


Bu makale 2018-11-09 12:19:44 eklenmiş ve 984 kez görüntülenmiştir.
Metin ATALAY

------------------------------------------------------------------------

Einstein’in şöyle bir sözü vardı:

Aynı işi yapıp farklı sonuç beklemek, aptallara özgü bir özelliktir.”

 

Doğru mu, evet doğru.

Peki farklı şey yapmak nasıl mümkün olabilir?

Yanıt: İnovasyon ile.

Peki, inovasyon (yani bir anlamda Yenilik) nedir, nasıl yapılabilir?

Denir ki, İnovasyon, farklı bir şey yapmak, ya da bir şeyi farklı şekilde yapmak, bir yeniliğe imza atmaktır.

Peki, bu kendi kendine olacak bir şey mi?

Elbette değil.

Bir de, bunun sıradan bir yenilik olmaması lazım.

Peki ne yapmalı?

 

----------------------------------------------------------------------------

Yakın zamana kadar pek duymadığımız bir takım sözcüklerin bugün havalarda uçuştuğunu, manşetlerden inmediğini görüyoruz. İnovasyon, start-up, inovatif, girişimci, içgirişimci, ve diğerleri.

Bugün bunlar arasından son zamanlarda gerçekten gündemi fazlasıyla işgal eden “İnovasyon” konusuna eğileceğiz.

İnovasyon, bir başarı hikayesine dönüşecek bir girişim için olmazsa olmaz ön koşuldur. Yakın zamanda, duymuşsunuzdur, yurdumuzdan bazı girişimciler inovasyonlarını yurt dışı dev teknoloji firmalarına önemli meblağlar karşılığı sattılar. Örneğin; Trendyol, Alibaba’ya, Gram Games, Zynga’ya, OpsGenie ise Atlassian firmalarına satıldı. Bunların tümü Türk girişimcilerin imza attıkları inovasyonların meyveleriydi.

Yine, yakın zamanda yapılan bir araştırma, dünya çapında inovasyonlara imza atan girişimcilerin 1 milyar dolara ne kadar zamanda ulaştıklarına ışık tutuyordu. Ve beklendiği gibi, bunların önde gelenleri inovasyonlara imza atan girişimciler. Alınan sonuçlar şöyle:

Mark ZuckerbergFacebook (1 yılda)

Jeff Bezos – Amazon (2 yılda)

Larry Page ve Sergey Brin – Google (5 yılda)

Bill Gates – Microsoft (5 yılda)

Jack Ma – Alibaba (10 yılda)

Ve böyle devam ediyor.

Peki, başlıkta “inovasyon nedir?” demiştik.

İnovasyon, kısaca ve genel anlamıyla yeni fikirlerin, süreçlerin veya ürünlerin üretilmesini ve yaşama geçirilmesini ifade eder.

Örneğin, bir şirket için inovasyonun anlamını ele alırsak;

Diyelim ki, aşırı rekabetçi bir piyasada güçlü rakipler arasında en azından yaşamınızı sürdürmek, hatta bir şekilde aradan sıyrılıp, mümkünse liderlik koltuğuna oturmak istiyorsunuz. Peki, bunu nasıl başaracaksınız?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, elbette bunun ön koşullarını yerine getirmeniz gerekir. Bunun için once şirketinizin 2 önemli özelliğini incelemeniz ve gerekiyorsa bunlarda düzeltmeler yapmanız gerekir. Bunlar, şirketin “İnovasyon Kapasitesi” ve “İnovasyon Yeteneğidir”.

İnovasyon kapasitesi nedir?

Kısaca; İnovasyon Kapasitesi, şirketin pazar gereksinimlerini karşılamak için yeni ürünler geliştirme fırsatlarını araştırmak ve kullanmak için sahip olduğu toplam yeteneklerin ve kaynakların sürekli iyileştirilmesi olarak tanımlanmaktadır.

İnovasyon Yeteneği ise; şirketin (1) pazar gereksinimlerini karşılayan yeni ürünler geliştirme kapasitesi; (2) bu yeni ürünleri üretmek için uygun süreç teknolojilerini uygulama kapasitesi; (3) gelecekteki gereksinimleri karşılamak için yeni ürünler ve işleme teknolojileri geliştirme ve benimseme kapasitesi; (4) rakip teknoloji faaliyetlerine ve rakiplerin yarattığı beklenmedik fırsatlara cevap verme kapasitesi olarak ifade edilir. Kısaca tanımlarsak; ya tüketicinin gereksinimlerini karşılayabilecek ürünler geliştirme becerisi, ya da mevcut teknolojiyi yeni ürünler geliştirmek veya mevcut ürünleri iyileştirmek için kullanma becerisi olarak özetlenebilir. Buna göre, inovasyon yetenekleri; (1) öğrenme yeteneği; (2) Ar-Ge yeteneği; (3) üretim yeteneği; (4) pazarlama yeteneği; (5) örgütsel yetenek; (6) kaynakları kullanma yeteneği (7) ürün ve süreç yenileme yeteneği ve (8) stratejik yetenek olarak sıralanabilir.

Bir başka açıdan ele alırsak, İnovasyon yeteneği, firmaların yeni ürünü hızlı bir şekilde piyasaya sunmasını ve yeni sistemler benimsemesini kolaylaştırır, bunun yanı sıra süregelen rekabetçi duruşu besleyip ayakta tutmak için önemli bir faktördür.

İnovasyon fikirlerle başlar ve bu nedenle fikir üretimi, firmaların inovasyon kapasitesinin önemli bir değişkeni olarak kabul edilir. Firmaların inovasyon kapasitesi denince, fonksiyonlar arası entegrasyonun ve ekip çalışmasının önemi de yadsınamaz. İnovasyon; tedarikçiler, müşteriler, diğer işletmeler ve araştırma merkezleri arasındaki etkileşimli ilişkilerin mükemmelliğine bağlıdır. Yeni ürünler tasarlamak için pazar bilgilerini toplamak, analiz etmek ve etkin bir şekilde kullanmak inovasyon yeteneğinin, ya da yenilikçi yeteneğin önemli bir cephesidir.

İnovasyon performansının iki farklı boyutu: yararlılık ve verimliliktir. İnovasyon yararlılığı bir inovasyonun başarı derecesini yansıtır. Öte yandan, inovasyon verimliliği, bu başarı derecesine ulaşmak için harcanan çabayı yansıtmaktadır.

İnovasyon kapasitesinin incelenmesinde üç değişkene bakılır: iç kaynaklar, yetenekler ve ağ üzerinden elde edilen dış girdiler. Şirketin sahip olduğu inovasyon kapasitesi ne kadar yüksekse, o şirket o kadar fazla teknolojik bilgi birikimi oluşturur ve o kadar çok yenilikçidir

Gelelim İnovasyon’un belli başlı iki türüne. Bunlar genel anlamda iki grupta incelenir: Ürün (ya da teknolojik ürün) İnovasyonu ve Süreç (ya da teknolojik süreç) İnovasyonu. Bunlara bir göz atarsak;

Ürün İnovasyonu:

Ürün İnovasyonu, tüketiciye nesnel olarak yeni veya iyileştirilmiş hizmetler sunmak gibi geliştirilmiş performans özelliklerine sahip bir ürünün yaşama geçirilmesi/ticarileştirilmesidir. Ürün İnovasyonu, firmaların yeni teknolojiler, yanı sıra pazarlar ve süreçler hakkında önemli ölçüde bilgi sahibi olmalarını sağlayan, müşteriler, tedarikçiler ve grup firmaları ile işbirliğine dayalı bir ilişkiden doğar. Tedarikçilerle işbirliği, firmalara ürün geliştirmenin risklerini azaltma ve teslim sürelerini kısaltma olanağı sağlar.

Pazar yöneliminin etkisi ile ilgili olarak ürün inovasyonunun iki boyutu:

 Birincisi, müşterinin bakış açısına göre; ürün inovasyonu, bir inovasyonun müşterilerin deneyimleri ve tüketim modelleri ile ne ölçüde uyumlu olduğu ile ilgilidir. Bu, yeni ürünün benimsenmesi için gereken kullanıcıların davranış değişikliğinin derecesini yansıtır.

İkincisi, firmanın bakış açısına göre; ürün inovasyonunun derecesi, bir inovasyon ile halihazırda piyasada olanlar arasındaki farkın derecesini ifade etmektedir.

Ürün inovasyonları, bu nedenle, seri genişletmeleri ve ürün modifikasyonları gibi 'yeniden formüle edilmiş Yeni Ürünler', ve yepyeni ürün hatları ve dünyaya yeni gelen ürünler gibi 'orijinal Yeni Ürünler' olarak kategorize edilir.

Ürün inovasyonu dinamik iş ortamında, bir firmanın rekabet gücünün anahtarıdır ve

yoğun rekabetçi ortamlarda faaliyet gösteren firmaların ürün tanıtımlarında da daha yenilikçi olmaları gerekmektedir.

         Süreç İnovasyonu:

Süreç İnovasyonu ise, yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş üretim veya dağıtım yöntemlerinin uygulanması / benimsenmesidir. Ya da, diğer bir ifadeyle, Süreç İnovasyonu, "yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş üretim veya dağıtım yöntemlerinin uygulanması" olarak da tanımlanabilir.

İnovasyon aslında üzerinde çok şeylerin yazılabileceği oldukça derinlikli bir konu, çeşitli stratejiler, kurumsal özellikler, altyapılar, varlıklar ve iç ve dış kaynaklar ile ilgili ya da bunları içeriyor. Ancak, konuyu fazla dağıtmamak için, İnovasyon üzerine söylenebilecek daha çok şeyler olmasına rağmen, bu aşamada bu kadarı ile yetinelim. Özetlersek, yukarıda belirttiğimiz gibi, firmalar için, özellikle yoğun rekabet ortamında güçlü rakipler arasında en azından yaşamını sürdürmek, hatta bir şekilde aradan sıyrılıp, mümkünse liderlik koltuğuna oturmak için tek çıkar yol; İnovasyon üzerine eğilmek ve bunun şirket bünyesinde yeşermesine ortam ve olanak sağlamaktır.

Bir sonraki yazımızda, daha önemli bir konu ortaya çıkmazsa, inovasyon gibi yine gündemden düşmeyen girişimci ve iç-girişimci (yani kurumsal, ya da kurum içi girişimci) konularını ele alacağız ve ifade etmek gerekir ki, gerek inovasyon, gerek girişimci, ve gerekse de iç-girişimci, ayrılmaz bir bütünün parçalarıdır, biri diğerini hem etkiler hem de tetikler.

Şimdilik hoşça kalın.

 

Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
© Copyright 2016 Tek. Tüm hakları saklıdır.