Ercan Premiks
Facebook Twitter

YSİP – YÜKSELTİLEBİLEN SEYYAR İŞ PLATFORMLARI SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı, Marmara Üniversitesi ve Platformder tarafından organize edilen YSİP - Yükseltilebilen Seyyar İş Platformları Semineri 05 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Seminere İSG Uzmanları ve sektör temsilcilerinin yanı sıra, üniversiteden akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdiler.
Bu haber 2020-01-01 14:23:12 eklenmiş ve 52 kez görüntülenmiştir.

Programın açılış konuşmasında söz alan Üniversitenin ISG Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan ONAT, Üniversite – STK iş birliğinin öneminden bahsederek, Personel Yükseltici Platformların, yüksekte güvenle çalışmada önemli ekipmanlar olduğunu söyledi. Yüksekte çalışmada ölümlü kaza oranlarının düşmesinde en önemli etkiyi bu ekipmanların kullanımı sağlayacaktır şeklinde konuştu.

Platformder adına konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Servet Ayhan, derneğin kurulmasının üzerinden kısa bir dönem geçmesine rağmen önemli çalışmalara imza atarak sektördeki temsil gücünü arttırdığını belirtti.  Yüksekte çalışmanın sadece inşaat sektörü ile anılması, platformların kullanım alanlarının yeterince bilinmemesinden kaynaklandığını ifade eden Ayhan; bizler Kiralama Firmaları olarak, yüksekte çalışma gerektiren işlerde, güvenle çalışılmasını sağlayan ekipmanlar ile hizmet vermekteyiz. Verdiğimiz hizmet alanları sadece inşaat ile sınırlı değildir.  Bizler bu işleri yaparken, hizmet öncesi riskleri ne kadar aza indirgersek, ISG Uzmanları ve hizmet verdiğimiz sektörler bir o kadar rahat edeceklerdir. Bunun da yolu, sektörde iş yapmak için bazı zorunlu belgelendirmelerin hayata geçirilmesidir. Berber/Kuaför dükkânı açabilmek için öncelikle bir ustalık belgesi veya bu belge yerine geçen bir sertifikanızın olması gerekirken, bu kadar önemli bir işi yapmak için hiçbir belgenin istenmemesi üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur. Öncelikle Sektörü Temsil eden Nace Kodları üzerinden, firmaların sahip olması gereken yetkinlikler belirlenmelidir.  Bu işi yapacak firmaların; makine parkları, servis ve bakım yerleri ve yeterli yetkinliklere sahip ve sertifikalı personel çalıştırmaları gibi zorunlulukların artık getirilmesini istiyoruz. Bir makine, bir telefon ile hizmet verilmesinin artık önüne geçilmelidir.  Bu bağlamda, İSG Uzmanı arkadaşların, bizim sektörümüzü ilgilendiren ekipman kiralama işlerinde, lütfen Satınalma süreçlerine dahil olmalarını istiyoruz. Periyodik muayeneleri yerinde yapılmamış, gerekli kullanım sertifikasına sahip olmayanların, standartlara uygun üretilmeyen ve belgesi olmayan ürünlerin şantiyelere sokulmaması herkesin faydasına olacaktır. Tüm dünyada kiralama firmaları, hizmet vermeden önce riskleri minimize ederek, faaliyetlerini yürütürler. Bu işler yapılırken Sivil Toplum Kuruluşları çok önemli roller üstlenmektedirler. Üstlenilen bu rol ile, sektör sürdürülebilir bir büyüme göstermektedir. Aynı sürecin ülkemizde de olmasını ve sektörel STK ların karar alma ve verme süreçlerinde Kamu İle birlikte hareket ederek, onların işlerini kolaylaştırmak istiyoruz. Bakanlığımızdan; Yüksekte Çalışma Mevzuatını “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği” ile sınırlamaktan çıkartarak, Yüksekte Çalışma gerektiren tüm işleri kapsayacak şekilde yeniden düzenlemesini ve sektörümüzü ilgilendiren İş Ekipmanları Yönetmeliğinde de değişliğe giderek, standartlara uygun üretilmemiş ürünler ile insan kaldırılmasının önüne tamamen geçilmesini talep ediyoruz. Diyerek konuşmasına devam etti.

Servet Aynan, konuşmasının son kısmında 2020 yılında yapacakları 7 Bölge 7 Üniversite Yüksekte Çalışma Kültürünün Oluşmasında Platform Kullanımı Farkındalık Seminerleri hakkında bilgi verdi ve bu seminerlere ana sponsor olan Corpus Sigortaya teşekkürlerini sundu.

Seminerimizin yapılmasında emeği geçen tüm herkese, Bakanlığımıza, İSGÜM’e, Marmara Üniversitesine, sponsorlara ve vakit ayırarak seminerimize katılan herkese şahsım ve yönetim kurulu adına teşekkürlerimizi sunarım. Diyerek konuşmasını tamamladı.

Seminerde ilk sözü alan Rent Rise Firması Genel Müdürü Erhan Acar, Yüksekte Çalışmada Personel Yükseltici Platform uygulamaları konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Sayın Acar sunumunda kısaca aşağıdaki konulara değindi.

Günlük hayatımızda birçok defa yüksekte çalışma ile ilgili olumsuz örnekler ile karşılaşmaktayız. İnsan hayatının bir pamuk ipliğine bağlı olduğunu görüyoruz. Çoğu zaman da maalesef bu olumsuz örneklerin acı sonuçlarını “iş kazası” haberi olarak görmekteyiz.

Bu ve benzeri kazaların önüne geçilmesinin en önemli yolu eğitim ve doğru ekipman kullanımıdır. Bugün burada sizlere yüksekte güvenle çalışmak için en doğru ekipman olan personel yükseltici platformlar hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Platformlar çok özel üretimler dışında 10 ana grupta toplanmaktadır. Bu ana grupta bulunan ürünlerde kendi aralarında çalışma yükseklikleri ve farklı özellikleri ile de çeşitlilik göstermektedir. Bu 10 grupta toplanana platformların ortak kullanım alanları dışında kendine özgü kullanım alanları da bulunmaktadır. Bu nedenle ürün seçiminde; iç mekan, dış mekan kullanımı, dikey çalışma yüksekliği, yatay erişim mesafesi, platform kapasitesi, platform ölçüleri, zemin koşulları ve tekerlek zemin basıncı önemlidir.

Platformlar, bazen farklı kullanımlar içinde tercih edilmektedir. Bunların başında, canlı yayın, konser, spor müsabakaları gelmektedir. Ayrıca platformlar yüksekte güvenle çalışma ortamı sağlarken, kendi güvenlik sistemleri de bulunmaktadır. Bu güvenlik sistemleri, sepet içinde çalışan için güvenli çalışma ortamı oluştururken, güvenli olmayan durumlar oluştuğunda sistemin hareket etmesinin önüne geçmektedir. Diyerek Sayın Erhan Acar konuşmasını tamamladı.

Seminerde 2. Konuşmacı TÜV SÜD Firmasında Sayın Emrah Palas oldu. Sayın Palas sunumunda; Personel Yükseltici Platformların çeşitleri, bağlı olduğu standartlar ve bu standartların yapmış olduğu atıflar üzerinde detaylı açıklamalarda bulundu. Dünya Standartlarındaki güncel durum ve sektöre gelecek yeni standartlar hakkında bilgilendirme yapan Sayın Palas, Platformlarda kullanılan KKD’ler hakkında uygulamalı bir çalışmayı da konuşmasının sonunda katılımcılar ile paylaştı.

Seminerde 3.Konuşmacı olarak İSGÜM ’den Sayın Yusuf Ziya Bolat kürsüye çıktı. Sayın Bolat konuşmasında; İSGÜM İş Ekipmanları Birimi, Mevzuatlar Çerçevesinde YSİP Güvenli Kullanımı ve Bakanlığın geleceğe bakışı hakkında bilgileri katılımcılar ile paylaştı.

Seminerin sabahki oturumunda son konuşmacı olarak Ayhanlar Platform’dan Sayın Orkun Selvi kürsüye çıktı. Sayı Selvi konuşmasında özellikle Avrupa’da kiralama firmalarının ve bağlı oldukları Sivil Toplum Kuruluşlarının uygulamaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Özellikle kiralama firmalarının sorumluluklarının altını çizen Selvi, ülkemizde de bu türden uygulamaların olması gerektiği ve bunun için de PLATFORMDER ’in doğru bir adres olduğunu ifade etti.

Seminerin öğleden sonraki ilk konuşmacısı Teknik Muayene ’den Sayın Fatih Aydınlı oldu. Sayın Aydınlı sunumunda; platformların periyodik muayenelerinin bağlı olduğu standartlar hakkında bilgi verdikten sonra, bu standartlar çerçevesinde yapılan periyodik muayeneler hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunun son kısmında ise periyodik muayenelerde görünen aksaklıkları da katılımcılar ile paylaştı.

Seminerde sektör için önemli bir konu olan Sigorta konusunda ise Fidancılar Sigorta’dan Sayın Orhan Fidancı bir sunum gerçekleştirdi. Sayın Fidancı sunumunda, kiralama sektörünün büyüklüğü hakkında bilgi verdikten sonra, sektörde yaşanan 2018 ve 2019 yılı kaza rakamlarını katılımcılar ile paylaştı.

Sayın Fidancı; 2018 yılı kazaların sigorta şirketlerine maliyeti yaklaşık 35.000.000 TL iken, Haziran 2019 itibariyle; kazaların sigorta şirketlerine maliyeti yaklaşık 15.000.000 TL olarak gerçekleşti. Buna rağmen; Sektör hala sigortaya inanmıyor, kadercilik hala devam etmekte, bize bir şey olmaz mantığı var, 2019 yılındayız ve hala sigortaya ödenen primi gereksiz bulunmakta, dolayısıyla da şu an sektörün sigortalanma oranı % 20 ‘yi bulmamaktadır. Bu nedenle de, bunları aşmak için bakanlığa hem de sizlere iş güvenliği uzmanlarına büyük görev düşmektedir.

Sayın Fidancı Konuşmasında Bakanlık’tan da sektörün gelişmesi ve kurumsal bir zemine oturması için bazı taleplerde bulundu. 4925 sayılı karayolları kanunu gibi sektörün özel bir kanun ve yönetmelikle sınırları çizilmeli, her önüne gelen bir makine alıp sektöre girememeli, Bilhassa yerli üreticilerin ürettikleri makinalara moment sistem konulmalı ve hiçbir şekilde devre dışı bırakılmamalı, makineleri fabrika ayarlarında çalışması sağlanmalı ve Periyodik bakımlar gözle değil, özel testler uygulanarak yapılmalı ve 3’er aylık dönemlerde yapılmalı diyerek taleplerini iletti.

Son olarak İSG uzmanlarına seslenen Fidancı; İş yerinde yapılması gereken risk değerlendirmesi çalışmasına katılmak, risk değerlendirmesi ile belirlenen risklerin giderilmesi için işverene önerilerde bulunmak iş güvenliği uzmanının görevidir. Eğer eksikliği bildirmezse ve hasar meydana gelirse bu hasardan sorumlulardır. Bunun için makineyi içeri alırken bakmanız gereken evrakların arasında firmanın mali sorumluluk sigorta poliçesinin olup olmadığının kontrol edilmesi ve sigorta poliçesi yoksa yaptırılmasını sağlanmalıdır.  Diyerek konuşmasını tamamladı.

Seminerde son konuşma Dr. a. Şule Sezgin tarafından yapıldı. Sayın Sezgin sunumunda, personel yükseltici platform kullanımının getireceği kolaylıkları yaşanan vakalar üzerinden katılımcılar ile paylaştı. Özellikle iş yükü oluşturacak yüksekte çalışma işlerinde personel yükseltici platform kullanımı isg uzmanlarının işini kolaylaştıracaktır dedi. Yaşanan kazaları ekrana yansıtarak; Tehlikeli durumlar? Tehlikeli davranışlar? Güvenlik sağlanmış mı? Çözüm Önerileri? Sorularını sorarak sunumunu tamamladı.  Program sonunda toplu fotoğraf çekimine geçildi.

Programa sponsor olan Acarlar Makine ve Biglift, seminere katılanların kullanmaları için ürünlerini seminer boyunca sergileme fırsatı buldular.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer HABERLER haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
© Copyright 2016 Tek. Tüm hakları saklıdır.